Loading لطفا کمی صبر کنید ...
این فرآیند مورخ 1401/07/15 ساعت 02:56 با وضعیت پیش نویس به گام ثبت درخواست پذیرش منتقل شده است.

عنوان تب فعال

نام شتابدهنده 
معرفی کلی شتابدهنده ( پیشینه شتابدهنده، پشتوانه اجرایی، چشم‌‎انداز و اهداف شتابدهنده) 
حوزه (های) تخصصی فعالیت شتابدهنده 
خدمات شتابدهنده 

نام شرکت 
شماره ثبت 
شناسه ملی 
سال آغاز فعالیت 
تلفن ثابت 
وبسایت  
ایمیل  
لوگو شرکت 
کاتالوگ/ بروشور شرکت 
آدرس دفتر مرکزی 
آیا شرکت دانش‌بنیان است؟ 

نام و نام خانوادگی مدیرعامل 
کد ملی مدیرعامل 
تلفن همراه مدیرعامل 
ایمیل مدیرعامل  

نام نماینده 
سمت نماینده 
تلفن همراه نماینده 
ایمیل نماینده  
سرمایه‌گذاران اصلی شتابدهنده (حداقل 1 مورد ثبت شود)
سرمایه‌گذاران همکار جهت حمایت از استارتاپ‌ها (‌حداقل 1 مورد ثبت شود)
سرمایه‌گذاری‌های انجام گرفته تاکنون
خروجی‌های موفق شتابدهنده
تعداد کل چرخه‌های برگزارشده تاکنون (عدد وارد کنید) 
تعداد کل تیم‌های شتابدهی شده تاکنون ( عدد) 
فرآیند انتخاب استارتاپ‌ها ( با چه روش‌هایی تیم‌ها جذب می‌شوند؟) 
حداقل مدت زمان مرحله پیش‌شتابدهی (هفته) 
حداکثر مدت زمان مرحله پیش‌شتابدهی (هفته) 
آورده نقدی و غیرنقدی در مرحله پیش شتابدهی
حداقل مدت زمان مرحله شتابدهی (هفته) 
حداکثر مدت زمان مرحله شتابدهی (هفته) 
آورده نقدی و غیرنقدی در مرحله شتابدهی
شاخصه‌های ورود تیم‌ها به پیش شتابدهی
شاخصه‌های خروج تیم‌ها از پیش‌شتابدهی
شاخصه‌های ورود تیم‌ها به شتابدهی
شاخصه‌های خروج تیم‌ها از شتابدهی
فضای شتابدهی ( متراژ کل در نظرگرفته شده برای شتابدهی تیم‌ها) 
ظرفیت پیش شتابدهی در سال ( تعداد تیم) 
ظرفیت شتابدهی در سال ( تعداد تیم) 
معرفی مربیان/مشاوران (‌حداقل 3 مورد ثبت شود)
معرفی تیم اجرایی شتابدهنده (‌حداقل 2 مورد ثبت شود)
سرفصل کارگاه‌های آموزشی (‌حداقل 5 مورد ثبت شود)
رویدادها (‌حداقل 3 مورد ثبت شود)
حداقل سهام دریافتی از استارتاپ‌ها (درصد) 
حداکثر سهام دریافتی از استارتاپ‌ها (درصد) 
حداقل حمایت نقدی از تیم‌ها در چرخه شتابدهی (ریال) 
حداکثر حمایت نقدی از تیم‌ها در چرخه شتابدهی (ریال) 
برنامه خروج ( نحوه خروج شتابدهنده از استارتاپ‌ها را شرح دهید.) 
مدل درآمدی شتابدهنده (نحوه تامین بودجه شتابدهنده و .. را توضیح دهید.) 

استارتاپ‌هایی که در حال حاضر عضو شتابدهنده هستند و از خدمات شتابدهنده استفاده می‌کنند.

تیم‌های عضو شتابدهنده
عملیات مورد نظر :
پرینت اطلاعات ثبت شده
کد رهگیری فرآیند :