Loading لطفا کمی صبر کنید ...

عنوان تب فعال


درخواست همکاری با پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرسپیشنهاد همکاری


درخواست همکاری ( حوزه‌های برگزاری رویداد و کارگزاری)


ارائه پیشنهاد همکاری با پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس در زمینه برگزاری رویدادهای آموزشی و یا به عنوان کارگزار ارائه خدمات مختلف در حوزه توانمند‌سازی و تجاری‌سازی و مدیریت کسب و کار.

جزئیات پیشنهاد همکاری و سوابق فعالیت در زمینه پیشنهادی را در قالب دو فایل جداگانه بارگذاری کرده سپس گزینه ارسال درخواست را کلیک کنید.

درخواست شما در سریعترین زمان در معاونت فناوری پارک بررسی خواهد شد.


نام و نام خانوادگی درخواست‌دهنده 
شماره همراه جهت ارتباط 
بارگذاری نامه درخواست 
بارگذاری رزومه سوابق برگزاری فعالیت‌های شرکت در حوزه مورد درخواست 
کد رهگیری فرآیند :